International duty

print

Volodymyr Yezerskyi calls up ten Kyivans to get ready for Euro-2019 elite round

On March 19 Ukraine U-17 start preparations for the Euro-2019 elite round.

The head coach of the team Volodymyr Yezerskyi has called up 10 FC Dynamo Kyiv players: Ruslan Neshcheret, Danylo Skorko, Kostiantyn Vivcharenko, Illia Zabarnyi, Daniel Holokolosov, Viktor Bliznichenko, Volodymyr Brazhko, Artem Kulakovskyi, Yevhen Riazantsev and Vladyslav Vanat.

* Photo – FFU

Copyright © FC Dynamo Kyiv

SPONSORS AND PARTNERS