News

January 2 in Kyiv Dynamo history

January 2 in Kyiv Dynamo history

This day following FC Dynamo Kyiv performers were born: Yevhen RUDAKOV (1942-2011), Olexandr SHOVKOVSKYI (1975), Vladyslav VASHCHUK (1975), Ismael BANGOURA (1985) and Pavlo KSIONZ (1987).

SPONSORS AND PARTNERS